Algemeen          Nieuws          Circuit          Voorwaarden          Links          Contact  

Motorcrosscircuit Hoogeind       Route       Circuitbeheer      Multimedia      Openingstijden       Kosten

Voorwaarden

Voorwaarden vrije trainingen

Deelname aan de vrije trainingen is mogelijk:

 1. wanneer de deelnemer als trainingslid bij M.A.C. “De Helm” is ingeschreven en de verklaring 2018 heeft ingevuld. (deze kunt u hier downloaden);
 2. wanneer de deelnemer in het bezit is van een van een geldige KNMV-licentie (start- of KNMV Basis Sportlicentie, deze kunt u aanvragen op www.knmv.nl en dan naar mijn KNMV) of;
 3. wanneer de deelnemer in het bezit is van een geldig MON start-of trainingsbewijs (deze kunt zelf downloaden op www.mon.nl). Raadpleeg het informatiebord bij de ingang van het circuit en volg de instructies van de circuitbeheerder en/of het bestuur van M.A.C. “De Helm” altijd op. De deelnemer is verplicht in het rennerskwartier een milieumat onder zijn machine te leggen. Indien deze bij controle niet aanwezig is, wordt de deelnemer onverwijld de toegang tot het circuit ontzegd. Het is de deelnemer niet toegestaan, anders dan op de daartoe aangewezen plaatsen het circuit op te rijden of te verlaten.

Om in Helmond te mogen trainen is een KNMV of MON (+ CERTIFICAAT) Licentie verplicht. Licenties van andere bonden, Nederlands of buitenlands, zijn niet geldig voor trainingen op KNMV Circuits. FIM Licenties van Buitenlandse rijders geven alleen een dekking tegen persoonlijke ongevallen, niet tegen aansprakelijkheid door derden.
Geen KNMV / MON licentie = geen toestemming om te trainen


Practising on a KNMV / MON track is only allowed with a KNMV / MON (+ CERTIFICAAT) license.
Licensies from other federations, Dutch or foreign are not valid for practising on KNMV tracks.
Foreign license holders have to buy a KNMV districtlicense. Their own FIM license covers only medical costs, not the third part liability.
No KNMV / MON license = no allowance to practise


Kosten voor licenties kijk ik onze rubriek ''kosten''.

Trainingslid

Iedere rijder is verplicht om trainingslid te zijn van M.A.C. De Helm.
Kosten hiervoor bedragen € 15,00 per kalenderjaar

Training op het circuit in Helmond is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • In bezit van KNMV / MON (+ CERTIFICAAT) licentie
 • Trainingslidmaatschap van M.A.C. de Helm (per 01.01.2014)
 • Gebruik van milieumat
 • Motor dient te voldoen aan maximale geluidsnorm 94 db(A) (per 01.01.2011)
 • Acceptatie huisregels M.A.C. de Helm 


Geluidsnorm
Met ingang van 1 januari 2011 geldt een maximale geluidsnorm van 94 db(A) in de motocross bij zowel de KNMV als MON. Deze norm geldt voor alle (vrije) trainingen en wedstrijden onder auspiciën van een van de bonden, met uitzondering van WK, EK, ONK en IMBA evenementen.
Per die datum zullen op het circuit in Helmond geluidsmetingen worden uitgevoerd.
Motoren welke niet aan de vereiste norm voldoen krijgen de gelegenheid om de motor aan te passen volgens de geldende normen. Bij herhaling wordt men uitgesloten van deelname aan de training en eventuele wedstrijden.

Milieumat

Verder is het gebruik van een milieu-motormat verplicht.
Deze is eventueel ook op het trainingscircuit aan te schaffen. Kosten € 15,00

Huisregels M.A.C. De Helm

 • Op het circuit vinden wedstrijden en/of trainingen met motoren plaats
 • Het betreden van dit terrein geschiedt op eigen risico
 • Het is niet toegestaan zich op die delen van de accommodatie te bevinden welke door de club zijn aangeduid als ‘verboden voor publiek’.
 • U mag zich, als toeschouwer of helper, niet bevinden op het circuit en/of in de veiligheidszones
 • Bij vrije trainingen kan het zijn dat er geen, of niet voldoende vlaggenisten op de baan zijn. U traint altijd voor eigen risico en dient zelf te letten op gevallen rijders of andere obstakels op de baan.
 • In geval van pech of als u valt op een onoverzichtelijke plek, dient u zichzelf eerst in veiligheid te brengen en de andere rijders te waarschuwen dat er gevaar dreigt.
 • Het bezit van een geldige KNMV / MON (+ CERTIFICAAT) Licentie is verplicht om te mogen rijden op de baan. Op verzoek van de organisator of overheidsinstantie moet u deze kunnen tonen.
 • Parkeren langs de baan en op andere schadegevoelige plaatsen is geheel voor eigen risico en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de club of de KNMV / MON.
 • U kunt de eigenaar van de accommodatie, de organisator, een andere rijder of de KNMV / MON niet aansprakelijk stellen voor enige schade die u oploopt door het aanwezig zijn op de accommodatie.
 • Je dient je plek schoon achter te laten bij vertrek
 • Honden en andere dieren dienen aangelijnd te zijn.