Algemeen          Nieuws          Circuit          Voorwaarden          Links          Contact  

Motorcrosscircuit Hoogeind       Route       Circuitbeheer       Multimedia       Openingstijden       Kosten

Kosten

Kosten voor deelname aan de vrije trainingen

De kosten voor deelname aan de vrije trainingen van M.A.C. “De Helm” op Motorcrosscircuit Hoogeind te Helmond bedragen in 2020

Inschrijving trainingslid éénmalig p/jr: € 15,00 per deelnemer

Deelnemers met solo motor € 15,00 per trainingsdag

Deelnemers met kleine quad of blaster € 10,00 per trainingsdag

Deelnemers met grote quad of blaster € 15,00 per trainingsdag

Deelnemers met zijspancomb. € 30,00 per comb./trainingsdag

Deelnemers cat. jeugdrijders €10,00 per trainingsdag
jeugdrijders mogen uitsluitend gebruik maken van de jeugdbaan

Bedragen overmaken op NL76RABO0171051106 t.n.v. MAC de Helm , en formulieren + pasfoto toesturen naar het secretariaat, Pastoor van Leeuwenstraat 90, 5701 JW Helmond.