Algemeen          Nieuws          Circuit          Voorwaarden          Links          Contact  

             Historie     Sponsoring     Inschrijven

Inschrijven

Start- of Trainingslicentie van uw motorsportbond:

Een Startlicentie van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging KNMV, dient u zelf rechtstreeks aan te vragen. Wendt u tot de KNMV, Postbus 50, 6800 AR Arnhem (zie www.knmv.nl ) of bel 026 35 28 510.

Een
 Basis sportlicentie van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging KNMV, kunt u online aanvragen door hier te klikken.

Trainingsbewijs
voor MON dient u op de website http://www.mon.nl aan te vragen.

Een MON Startbewijs schrijven wij niet uit, deze moet u elders aanvragen.

Voor nadere informatie stuur een e-mailbericht naar: info@macdehelm.nl