Algemeen          Nieuws          Circuit          Voorwaarden          Links          Contact  

             Historie     Sponsoring     

Historie in motorstad Helmond

De voorgeschiedenis van M.A.C. “De Helm” kent evenzo vele geruchten en vermoedens, als vermeende- dan wel voldongen feiten. Gemakshalve kan worden volstaan met het gegeven dat de motorsport in Helmond, al vele decennia lang leeft in de harten van vele Helmonders. Niet voor niets dat juist in Helmond, we tekenen 12 februari 1949, de toenmalige Nederlandse Motorsport Bond (NMB), is opgericht. Een van de oprichters was de Helmondse motorsportman Louis van de Linden. Vanzelfsprekend zijn er meer mensen verantwoordelijk voor het ongekend Helmondse motorenthousiasme. In de vijftiger jaren leefde de lokale bevolking geweldig mee met haar getalenteerde motorsporters (lees motorcrossers), voor wie dit een sterke stimulans betekende......

Lees verder...

 

Sponsoring

Wil een moderne vrijwilligersorganisatie haar activiteiten voldoende kunnen waarborgen, dan is sponsoring in enigerlei vorm absoluut onmisbaar. Bepaalde organisaties kunnen bij de overheid aankloppen voor een bijdrage in subsidievorm. Andere organisaties daarentegen zijn meer aangewezen op het bedrijfsleven dat in het algemeen kiest voor een zakelijke benadering. M.A.C. “De Helm” heeft vanaf haar oprichting in 1968 nog nimmer een beroep gedaan op subsidiekanalen van de overheid en is in dat opzicht self-supporting.

Lees verder...