Algemeen          Nieuws          Circuit          Voorwaarden          Links          Contact  

 

Nieuws

 

Meld je aan op twitter en krijg meteen berichten over de toestand van het circuit enz.

 


AANVULLING OP PROTOCOL MAC DE HELM VAN 6 MEI 2020 J.L..

Ouders/begeleiders van onze jeugdige sporters t/m 18 jaar worden na aanmelding verdeeld in groepen en kenbaar gemaakt in welk tijdblok hij of zij is ingedeeld.

Onze sporters komen met ιιn ouder/begeleider met hun eigen motoren op een aanhanger of in een bestelbus daar deze zelf nog niet met een voertuig mogen rijden.

Toegang tot circuit via poort/slagboom waar medewerkers na legitimatie en aanmelding controleren en toegang verschaffen.

Bij aankomst word verzocht in de vak verdeling de auto/bestelbus te parkeren.

De leeftijd groepen bestaan uit maximaal 20 pers. Per leeftijd categorie en kunnen indien noodzakelijk in twee gedeeltes van het circuit verdeeld worden.

Ook word verzocht aan de ouders/begeleider een gele vlag aan te nemen en op een plek naast het circuit bij een bocht of springberg plaats te nemen om bij een val of stop van een rijder de aankomende rijders te waarschuwen.

Dus de ouder/begeleider bekleed dan een vrijwilligers functie.

LEES ONDERSTAAND EERST GOED DOOR VOORDAT JE AANMELD

• Trainingen zijn enkel toegestaan voor houders van een KNMV/MON-licentie tot en met 18 jaar, welke woonachtig zijn in Nederland, en geldt uitsluitend voor trainen op KNMV/MON goedgekeurde circuits.

• Het protocol is niet van toepassing op overige licentiehouders ouder dan 18 jaar.

• Richtlijnen van het RIVM zijn te allen tijde leidend.

• Beperk het reizen tot een minimum en ga naar het dichtstbijzijnde circuit.

• Hygiλne van gebruikers staat voorop.

• Tot nader order van toepassing op alle activiteiten georganiseerd op het circuit. De organisator van een activiteit zal de circuit exploitant assisteren bij de handhaving en naleving van de maatregelen.

• Ter voorkoming van samenkomst van grote groepen mensen worden toeschouwers/bezoekers tot nader order niet toegelaten tot de activiteiten.

• Strikte controle en handhaving is van essentieel belang om een succesvolle implementatie van de code te garanderen.

• Iedere rijder moet zich vooraf aanmelden bij de club! Slechts rijders met 1 begeleider die aangemeld zijn mogen toegang tot het circuit verleend worden.

 

DE VOLGENDE AANVULLENDE EISEN ZIJN TOT NADER ORDER VAN KRACHT

• Permanent toezicht is een verplichting tijdens alle trainingen. Dit betekent toezicht door de club op; welke personen het gehele crossterrein betreden, welke rijders in het circuit/op de baan zijn en toezicht op het naleven van de regels van het RIVM. (dit wordt door ons geregistreerd)

• Per deelnemer wordt maximaal 1 ouder/voogd toegelaten op het terrein.

• Iedere rijder moet zich kunnen identificeren middels een licentie en een geldig identiteitsbewijs.

• Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan.

• Beheerders gebouw en toiletten blijven gesloten.

• Bij de medewerkers aan de poort kunnen deelnemers voor EHBO terecht. Houd 1,5 meter afstand, evenals van de medewerkers die op het circuit werkzaam zijn om te handhaven. 

• Deelnemers zullen voor hun voertuig een plek op het rennerskwartier in de buitenlucht krijgen toegewezen. Per voertuig zal een vrije oppervlakte van minimaal 60m² worden gereserveerd.

Voor sporters

• We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

• blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);

• blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

• meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;

• kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;

• reis alleen of kom met ιιn persoon uit jouw huishouden;

• kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;

• kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;

• kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;

• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden;

• sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;

• gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes. Materialen die veel met de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen;

• neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;

• verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

Vereniging - Sport en Gemeenten - Voor ouders en verzorgers

• We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

• informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygieneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;

• stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;

• meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/ sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;

• breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;

• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;

• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;

• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;

• reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;

• breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;

• kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;

• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;

• als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit, is het toegestaan om ιιn ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;

Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers

• We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

• kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;

• bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 geldt houdt 1,5 meter afstand ook onderling.

• zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden;

• vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan;

• maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 jarigen waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;

• ga voorafgaand aan de training na bij de kinderen of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);

• wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;

• help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;

• houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of medetrainers (geen lichamelijk contact);

• weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit

• volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;

• laat kinderen niet eerder toe dan 5 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De kinderen moeten na afloop direct vertrekken;

• laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan;

• zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training.

• hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;

Vereniging - Sport en Gemeenten

• was of desinfecteer je handen na iedere training;

• blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

• blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.

VEILIGHEID- EN HYGIENE REGELS VOOR IEDEREEN

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop

• blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;

• blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

• houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);

• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;

• was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;

• was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;

• douche thuis en niet op de sportlocatie

• vermijd het aanraken van je gezicht;

• schud geen handen;

• kom niet eerder dan 5 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

VERGEET NIET JULLIE LIDMAATSCHAP PAS -LEGITIMATIE EN LICENTIE MEE TE NEMEN!

Per gezin met meerdere rijders in deze leeftijdscategorieλn geldt:

1 rijder met 1 begeleider per auto.

Begeleider mag tijdens het trainen niet bij andere langs de baan staan.